Image
Аутор: Natalija

НСЗ ОБЈАВИЛА ЈАВНЕ ПОЗИВЕ ЗА АКТИВНЕ МЕРЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Feb-17-2017  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

Национална служба запошљавања је објавила 11 јавних позива и конкурса за реализацију активних мера запошљавања у текућој години.

Развоју предузетништва намењена су средства за самозапошљавање и самозапошљавање незапослених ромске националности.Једнократни износ за самозапошљавање  креће се од  180- 220 хиљада динара  за особе са инвалидитетом.

У случају самозапошљавања вишка запослених постоји могућност удруживања при чему свако лице остварује право на субвенцију од 200 хиљада динара.Рок за подношење захтева са бизнис планом за самозапошљавање је 10.април.

За категорију теже запошљивих лица (млади до 30 година, вишкови запослених,Роми,лица са инвалидитетом,корисници новчане социјалне помоћи, млади од 30 година са статусом деце палих бораца, деце без родитељског старања и жртве породичног насиља и трговине људима),расписан је посебан јавни позив који ће бити отворен  до утрошка средстава  а износ субвенције се креће од 150 до 300 хиљада динара.

Јавним  радовима у текућој години биће обухваћено   5.000 незапослених.Посебан конкурс се односи на јавне радове на којима ће бити ангажовано 1.850 лица са инвалидитетом.

На особе са инвалидитетом се односи и јавни позив за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства и за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима.

Уз сваки од расписаних конкурса налази се табела са приказом развијености локланих самоуправа ,од чега завизи висина субвенције, као и табела са приказом несубвенционисаних делатности.

Националним акционим планом запошљавања за 2017.годину за активне мере запошљавања опредељено је 2,8 милијарди динара као и додатних 550 милиона за особе са инвалидитетом.

Акционим планом запошљавања Општине Брус за 2017.годину за активне мере запошљавања опредељено је 5 милиона динара.

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE