Image
Аутор: Natalija

БЕЗ ОБНОВЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

Feb-20-2017  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

Носиоци пољопривредних газдинстава 2017. И 2018.године немају обавезу обнављања регистрације пољопривредних газдинстава

Министарство пољопривреде је обавестило пољопривредне произвођаче, носиоце пољопривредних газдинстава да ове и наредне године неће бити у обавези да врше  обнову регистрације  свог газдинства.У случају промене  података  унетих  приликом регистрације, носилац газдинства је у обавези да исту достави надлежној филијали  Управе  за трезор Министарства финансија у року од 30 дана од настанка промене.

Упис  у Регистар пољопривредних газдинстава  врши се током целе године  а право на подстицајне мере у пољопривреди и руралном развоју имају сви равноправно.

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE