Image
Аутор: Natalija

ОДРЖАНА 24.СЕДНИЦА СО БРУС

Nov-12-2019  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

 

 

Грађани : НЕ мхе . - Др Соња Павловић директор ДЗ Брус.

 

Данашња,24.по реду седница СО Брус показала је да се односи опозиције и позиције даље заоштравају,чему је додатно допринела и одлука о непотврђивању мандата одборнику Аранђелу Стојковићу,бившем заменику председника Општине .По предлогу допуне дневног реда није се расправљало о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу бранске МХЕ на реци Расини у Разбојни,у чему је дошло до консензуса власти и опозиције.До заједничког става ,међутим,није  дошло по питању  ребаланса  буџета , да би у наставку седнице и поред критике ,углавном Слободана Видојевића, одборници подржали предлог Одлуке о буџету за наредну годину у износу од 861.260.000 динара.И поред предлога Одборничке групе "За Брус",односно њеног шефа  Горана Ђорђевића,да се тачка повуче из дневног реда,скупштинска већина је подржала одлуку о матичним подручјима при чему ће се убудуће матичне књиге водити за матична подручја Брус и Блажево. Као разлог ове одлуке у образложењу се наводи  смањење  трошкова и рационализација  јавне потрошње.На основу поменуте одлуке матичне књиге ће се у Блажеву водити за део општине од Мрамора до Судимље а за сва остала насеља у Брусу.Овој треба додати и одлуку којом су месне заједнице Жилинци,Жарево,Судимља,Дренова и Кочине престале да постоје као самостална правна лица те су припојене Златарима,Батоту,Блажеву,Грашевцима и МЗ Брус 2.

Припремни предшколски програм са двадесет часова недељно ,поред матичне ПУ "Пахуљице",организован  је у  Стројинцима,Лепенцу,Брзећу и Златарима ,док ће десет часова недељно радити у Кривој Реци,Блажеву,Милентији,Дупцима,Разбојни и Жуњу.Из делокруга рада предшколске установе усвојен је и Извештај о реализацији годишњег плана рада за претходну као и План рада за текућу школску годину.Са буџетом је подржан и предлог  Програма фонда за заштиту животне средине за 2020.годину за чију је реализацију намењено 400.000 динара.

У наредном делу седмице разматране су а потом и усвојене тачке дневног реда које се односе на отуђење две парцеле у самом граду ,код Аутобусне станице ,и још једне у КО Крива Река,површине 1,45 ха за коју се Општинском већу захтевом за покретање поступка обратио Љубомир Живановић из Београда .

За потребе становања породица са децом која похађају школу у Блажеву,  ОШ "Вук Караџић" је дато овлашћење  да  на привремено коришћење да две стамбене јединице,које се не користе .

После данашњег скупштинског заседања  на снази неће бити Одлука о висини угоститељских услуга усвојена на заседању 27.јуна,што је образложила   члан Општинског већа Милица Јањић,карактеришући је као непрецизну и неприхватљиву.

Пред одборницима се нашао и сет одлука из делокруга рада ЈКП "Расина"-реализација планираних и реализованих активности за првих девет месеци текуће године, програм пословања за 2020.годину,програм коришћења субвенција,програм одржавања комуналне хигијене и јавног зеленила,одржавање јавне расвете,ценовник основних услуга,као и одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора овог предузећа.Комуналном је такође дата  и сагласност за потписивање Споразума о заједничком одлагању чврстог комуналног отпада  општина Брус,Крушевац и заинтересованих општина Расинског и Поморавског округа.

Осим тога,усвојени су усклађени  финансијски планови корисника буџета са првим ребалансом буџета ,а потом и одлуке из области разрешења и именовања чланова школских одбора , УО ПУ"Пахуљице" и Дома здравља.Након спроведеног конкурса скупштинска већина је дала свој глас за именовање др Соње Павловић за директора ДЗ и захвалила се на сарадњи досадашњем директору др Миломиру Петровићу коме  мандат  истиче 17.новембра.На дневном реду последњег  засдања локалног парламента  у текућој години нашла се и  одлука  о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину у наредној години.

Почетак 24.седнице СО Брус обележило је присуство мештана села узводно уз Грашевачку реку , Жиљака, Грашеваца, Радманова и Влајковаца који су протестовали због предложене тачке дневног реда која се односила на План детаљне регулације за изградњу бранске МХЕ на Расини у Разбојни . По повлачењу тачке са дневног реда  делегација је напустила скупштинско заседање па су се  грађани у миру разишли.

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE