Image
Аутор: Natalija

БЕЗ ПРОМЕНЕ ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Mar-25-2020  |  Епидемија

Thumbnail 1

 

     

 

Сва документа важећа .

Сва лична документа  држављана Србије (лична карта, путна исправа, саобраћајна дозвола,, возачка дозвола, оружни лист) којима је истекао или ће током ванредног стања истећи  рок важења сматраће се важећим све време трајања ванредног стања.

МУП ће саобраћајне дозволе издавати искључиво за поднете захтеве код првог уписа возила у јединствени регистар и промене власника возила.

Регистрационе налепнице за возила уписана у јединствени регистар издаваће се искључиво  техничком прегледу овлашћених сервиса.

 

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE