Image
Аутор: Natalija

УБЛАЖЕНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Apr-22-2020  |  Епидемија

Thumbnail 1

 

     

 

Саопштење Општинског штаба за ванредне ситуације.

САОПШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС
април 2020. године


У складу са изменама Уредбe о мерама за време ванредног стања Владe Републике Србије, ОпШВС Брус обавештава своје грађане:

* Ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести, за време ванредног стања забрањено је кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница):
- лицима са навршених 70 година, изузев петком од 04:00 до 07:00 часова, ради куповине намирница, као и уторком, петком и недељом у периоду од 18:00 часова до 01:00 час наредног дана, у трајању од 30 минута, у пречнику до 600 метара удаљености од места пребивалишта, односно боравишта,
- лицима која нису навршила 70 година ‒ од 18:00 до 05:00 часова радним данима, као и викендом по донетој Одлуци Владе Републике Србије,
* Ради извођења кућних љубимаца, кретање је, изузетно, у време забране, дозвољено лицима која нису навршила 70 година, у периоду од 23:00 часа до 01:00 час наредног дана, као и суботом и недељом од 08 до 10 часова, у трајању од 20 минута, највише до 200 метара удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.
* Забрана кретања на јавним местима не примењује се на грађевинске раднике ангажоване на прописно пријављеним градилиштима нискоградње и високоградње.
* Кретање у време забране је дозвољено особама са развојним сметњама и аутизмом, искључиво у пратњи једне одрасле особе (једног родитеља или старатеља) највише до 200 метара удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.
Слепа, слабовида, глува или наглува лица, као и лица која се услед постојања сличних оштећења не могу кретати самостално, могу се кретати у пратњи једног пратиоца, у време када је у складу са одредбама овог члана излазак лица дозвољен.
* Дозвољен рад: послодавцима из области пружања услуга, попут аутомеханичарских и вулканизерских радњи, обућара, кројача, школа за обуку возача, као и послодавцима из области трговине на мало Рад се може обављати искључиво уз поштовање свих мера заштите и коришћење средстава за дезинфекцију и заштитних средстава- маски и рукавица.
* Налаже се да ЈКП „Расина“ Брус уз предузимање свих мера заштите против ширења вируса COVID-19, изврши отварање Зелене пијаце у Брусу, уз претходну дезинфекцију свих површина. Пијаце ће радити од 07,00 до 15,00 сати. Забрањује се улаз на Зелену пијацу са моторним теретним возилима.Улаз за грађане биће из улице Мике Ђорђевића, а излаз на Ослободилачку улицу.
* Налаже се Комуналној инспекцији општине Брус да у сарадњи са другим службама врши контролу свих мера заштите у објектима на отвореном и затвореном простору који су почели са радом.
* Радници Центра за социјални рад општине Брус- Дом за стара лица, који тренутно нису радно ангажовани у обавези су да се придржавају социјалне дистанце уз предузимање свих заштитних мера у циљу смањења ризика од ширења вируса COVID-19 због предстојећег радног ангажовања.
* У складу са Уредбом о мерама за време ванредног стања, Општина Брус је издала препоруку за ограничавање радног времена малопродајних објеката:
-Понедељак-четвртак oд 7:00 до 17:00 часова,
- Петак за грађане старије од 70 година 04:00 – 7:00 часова, у продавницама које имају одобрење од стране Министарства трговине за рад у наведем временском интервалу, а за остале грађане у времену 08:00 – 17:00 часова.
Трговац може, у складу са горе наведеном препоруком да самостално одреди радно време у наведеним временском интервалу. Број потрошача у малопродајним објектима ускладити са величином објекта уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потрошача.
* До даљег није дозвољен рад објектима чији рад подразумева окупљање великог броја људи, као и делатност који подразумева близак физички контакт.

Командант ОпШВС Брус
Саша Милошевић

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE