Image
Аутор: Natalija

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ

May-21-2020  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

 

Захтеви од 1. до 15.јуна.

 

Управа Министарства пољопривреде Србије за аграрна плаћања је расписала јавни позив за подношење захтева за подстицаје за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура.

Подстицаји од укупно 700 милиона динара су за куповину нових машина и опреме за примарну производњу биљних култура у заштићеном простору, за примарну производњу воћа и грожђа, затим за производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља, као и за брање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља.

Та средства се могу користити и за набавку машине и опреме за примарну производњу житарица, као и индустријског и крмног биља, за обраду земљишта, за заштиту биљака од болести, корова и штеточина, затим за прихрањивање, односно ђубрење, и за бербу и транспорт примарних пољопривредних производа и наводњавање биљних култура.

Право на подстицај има подносилац који је у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара 2020. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Подстицаји се утврђују у износу од 50 одсто од вредности реализоване прихватљиве инвестиције, умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 одсто од те вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја је 1,5 милиона динара.

Захтев за подстицај може се поднети од 1. до 15. јуна преко Писарнице републичких органа управе у Београду или поштом на адресу Управа за аграрна плаћања, а додатне нформације се могу добити на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде и Контакт центра Управе за аграрна плаћања.

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE