Image
Аутор: Natalija

РЕГРЕСИРАЊЕ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА ИЗ ЛОКАЛНОГ БУЏЕТА

Oct-14-2020  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

 

 

Регрес максимално 1.200 динара по грлу, за прво осемењавање.

Милион динара је из општинског буџета ове године намењено за регресирање вештачког осемењавања крава на подручју бруске општине. Трошкови се регресирају у износу од 70 одсто а највише 1.200 динара по грлу  и то искључиво за прво осемењавање.Приликом подношења захтева од документације је неопходно приложити фотокопију личне карте, потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава, извод из регистра Управе за трезор, потврду о броју грла издату од надлежне Ветеринарске установе као и потврду о извершеном осемењавању , не старију од 16.новембра 2019. године.Осим тога, потребно је приложити и изјаву да не постоји захтев за исто улагање у другим фондовима.

Грла за која се подноси захтев могу бити у власништву носиоца или члана пољопривредног газдинства уписаног у национални регистар са активним статусом и пребивалиштем на подручју бруске општине.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, најкасније до 15.новембра текуће године.

Додатне информације у Фонду за развој пољопривреде општине Брус,канцеларија бр.6 у згради Општинске управе.

Статистика каже да  у селима поткопаоничког краја, у  око 3.600 пољопривредних газдинстава има око 16.000 оваца те да је овчарство  у експанзији, док говедарство и поред дуге традиције и великих потенцијала за развој, после нагле стагнације, годинама се одржава на једном нивоу.

Према подацима Пописа пољопривреде 2012.године у бруским селима је било 17.800 оваца, 4.180 говеда и 7.267 свиња.

https://www.youtub

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE