Image
Аутор: Natalija

ДАНАС ЈЕ МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА НА СЕЛУ

Oct-15-2020  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

 

 

Установљен 2007.године.

 

Петнаести октобар установљен је као Међународни дан жена на селу Резолуцијом Генералне скупштине УН из 2007. године, препознајући важну улогу и допринос жена са села у унапређивању пољопривреде и руралног развоја, обезбеђивању хране и искорењивању сиромаштва у сеоским срединама. Обележавањем тог празника указује се на тежак положај жена у руралним срединама, који најбоље илуструје податак да четвртину светске популације чине жене које живе на селу, али се у њиховом власништву налази тек два процента земље, док од свих пољопривредних прихода добијају само један одсто.

 Међународни дан жена на селу је установљен са циљем да се јавност и овим поводом  подсећа на неопходност унапређивања положаја жена и девојчица са села, промену традиционалних, патријархалних стереотипа о родним улогама, омогућавање доступности здравствених, образовних, социјалних услуга, заштиту материнства, подстицање економског осамостаљивања и оснаживања, наслеђивање газдинстава и друге имовине, као и учешћа у политичком и јавном животу и доношењу одлука.

Опште осиромашење у друштву и све израженије економско раслојавање становништва, највидљивије је на селу и на примеру жена које на селу живе и раде. Женама на селу мора се омогућити равномернија расподела прихода, праведнији друштвени и јачи економски положај, како би живот у руралним срединама и убудуће био одржив, а права жена на селу заштићена као и права свих грађана.

Улога жене у руралним срединама у Србији изузетно је важна, али потпуно невидљива, јер иако у обављању тешких физичких послова и преузимању обавеза не заостају за мушкарцима, само су 17.3 одсто жена власнице пољопривредних газдинстава. Куће у којима живе жене на селу су у 88 одсто случајева у власништву мушкараца, не поседују земљу у 84 одсто случајева и готово да не поседују средства за пољопривредну производњу. То је, између осталог, последица не само чврсто установљеног традиционалног начина живота, већ и чињенице да брачни пар може регистровати само једно газдинство.

 

 

 

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE