Image
Аутор: Natalija

РЕГИОНАЛНО РЕШЕЊЕ ЗАШТИТЕ ВОДОТОКА ЈЕЗЕРА ЋЕЛИЈЕ

Dec-28-2020  |  Наше_Реке_Чисте_Реке

Thumbnail 1

 

     

 

 

Постројење за пречишћавање воде на Расини треба да почне са радом 2022-23.године.

Паралелно са регионалним решењем одлагања отпада реализује се и пројекат  заштите језера Ћелије као регионалног изворишта воде за пиће, којим је предвиђена изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на Расини у Лепенцу,које би требало да почне са радом 2022-2023..године.

Пројекат  Града Крушевца  за унапређење заштите језера Ћелије и обезбеђивање дугорочног снабдевања здравом водом за пиће, преко Шведске асоцијације локалних власти и региона ,финансира шведска влада у оквиру Програма јачања капацитета локалних самоуправа у процесу придруживању ЕУ  који спроводи Стална конференција градова и општина.

Као друга фаза  у реализацији пројекта ,представници заинтересованих општина Брус,Александровац  и Блаце и Града Крушевац,представници Министарства пошопривреде, шумарства и водопривреде и Дирекције за воде  посетили су шведски град Јавле и обишли компанију Гастрикелен воде  где су се упознали са искуствима домаћина и моделима међуопштинске сарадње и решењима у области управљања водама, у производњи воде за пиће , као и третману отпадних вода..

Током студијске посете, српска делегација је на примеру града Јавле, највећег у том делу Шведске,и пет  мањих околних градова , упозната са моделима међуопштинске сарадње и решењима из области  управљања чврстим отпадом, производњом и дистрибуцијом воде за пиће  и третманом отпадних вода.Делегација је у теренском делу  обишла постројење за прераду отпадних вода које опслужује пет општина, постројење за третман вода у коме се примењује метода вештачке инфилтрације воде у подземни резервоар и новоизграђени систем за снабдевање водом и канализациону мрежу у насељу Норландент(Norrlandent).

Заједнички закључак домаћина и гостију био је да су проблеми и потребе у области вода слични упркос великој посвећености Шведске очувању животне средине и богатству вода   којим располаже, те да је у наредном периоду  неопходно  успоставити  међуопштинску  сарадњу у делу заштите језера и интегралног управљања водним ресурсима.

-Ми у Шведској имамо нека вредна искуства која је могуће применити овде и ту смо да вас инспиришемо и стимулишемо да оформите међуопштинску сарадњу, јер је заједнички интерес да се заштити језеро ]елије. То је веома важно за грађане , јер је њихова вода за пиће у опасности и то је оно што треба разумети – рекао је за stvarnostonline  Томас Нилу, експерт на пројекту унапређења заштите језера Ћелије у оквиру Програма подршке локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ и додао да је први корак био тај што је Град Крушевац аплицирао код Сталне конференције градова и општина са овим пројектом , а да су они затим као међународни експерти ангажовани од стране Шведске за изградњу капацитета на локалном нивоу пре уласка Србије у ЕУ.

Приликом боравка у Брусу ,чему је претходило потписивање Меморандума о разумевању града Крушевца и општина Брус,Блаце и Александровац на заштити језера Ћелије, Томас Нилу је додао да је затечено стање указало на регионални проблем и неопходност регионалног приступа његовом решењу, посебно наглашавајући чињеницу да је Шведска одличан пример борбе за здраву и чисту воду.

-Одмах је било јасно да заштита језера Ћелије није могла бити само у надлежности града Крушевца. Ово је било питање од регионалног значаја, јер сте имали загађиваче који су долазили из других општина узводно. Онда смо сазнали да су Брус и Блаце добили средства да изграде своја постројења. Схватили смо и да град Крушевац већ има јавно предузеће за управљање водоводом и канализацијом, али и да ове две мање општине немају довољно ресурса, компетенција или надлежности да спроводе своје активности. Ово је била ситуација коју смо и ми у Шведској имали. У Шведској имамо мање општине које се суочавају са изазовима изградње инфраструкутуре за управљање отпадом, за водоснабдевабње и канализацију и просто се неки облик међуопштинске сарадње наметнуо као логично решење. Ја долазим из шведског региона у којем од 2001. године постоји асоцијација за управљање отпадом коју чини пет општина и коју ја водим. А 2008. године основана је међуопштинска компанија  Гестрике – Ватен за управљање водоснабдевањем и пречишћавањем отпадних вода. Наша замисао је била да се успостави једна формална сарадња између локалних самоуправа Крушевац, Брус и Блаце, како би могле да се у будућности суоче са проблемима везаним за изградњу инфраструктуре за ову област.

Ми смо одличан пример, јер се у суштини сусрећемо са истим проблемима са којима се сусрећете и ви. И нас очекује заштита изворишта питке воде. У Шведској постоји много подземних извора који се користе за снабдевање пијаћом водом, али сада закон налаже ограничену употребу тих ресурса, тако да се суочавамо са проблемом да то постаје лимитирани извор. Такође смо одличан пример и зато што је наше међуопштинско предузеће  Гестрике – Ватен на почетку имало 53 запослена, а сада их имамо 120. То говори да смо успешно идентификовали изазове као и начине како се они превазилазе. Ако погледате тренутно стање у нашем међуопштинском предузећу, ако погледате послове, надлежности и број запослених који је потребан да би се све то урадило,  онда можемо то упоредити и можда такав пример употребити баш овде у Крушевцу.

Након посете шведске делегације почетком године, приступило се потписивању Међуопштинског споразума о сарадњи и начину управљања и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода у општини Брус и Блаце.између  Крушевца, Бруса и Блаца о чему су се изјаснили и одборници локалних парламента.

Потписивање  поменутог документа  од стране општина Брус и Блаце је практично испуњавање услова  Делегације  ЕУ  у  Србији, , којим се потписнице обавезују да ће за реализацију одобрене бесповратне помоћи из претприступних фондова ЕУ обезбедити дугорочно управљање и одржавање рада будућих постројења

Реализација пројекта ће бити финансирана из претприступних фондова ЕУ преко KFW Банке чији је представник Никола Аксић одборницима објаснио да се урађеном анализом дошло до закључка да оваква постројења не могу бити саоодржива за број корисника мањи од 200.000 тако да је тзв регионализација , не само услов ЕУ ,већ и једини одрживи начин одржавања и функционисања постројења.

-Дошло се до закључка , што је и захтев ЕУ, не само у овом , већ и у свим другим случајевима, да је регионализација  решење, односно да оваква постројења не могу да буду самоодржива у малим срединама и да просто мора да се на једном ширем регионалном нивоу снаге удруже  да би се овај пројекат исплатио .Разматрано је неколико идеја.Једна је да свака општина сагради, финансира, одржава и управља сопственим постројењем.Та опција је у старту пропала пошто се показала као неодржива тако да су остале три опције модалитета сарадње.Имајући у виду рокове  које је ЕУ поставила, анализа је показала да ће  ова опција где ће суштински општине Брус и Блаце да уступе комуналну делатност пречишћавања отпадних вода  Граду Крушевац , бити једина извесна и одржива на дуже стазе, објаснио је представник КFW банке.

Модалитет сарадње подразумева уступање  комуналне делатности пречишћавања отпадних вода Крушевцу , односно одговарајућем комуналном предузећу,које ће пружати услуге пречишћавања отпадних вода и управљања и одржавања постројења  у власништву двеју општина, при чему ће Брус и Блаце плаћати одређену таксу.

-Идеја из самог Споразума, што је веома значајно, биће јединична цена , јер ће становник Бруса, Крушевца и Блаца плаћати исту цену , при чему се Крушевац обавезао да ће један део обавеза субвенционисати општинама Брус и Блаце, казао је на крају Никола Аксић .

 

На основу података о броју становништва, природном прираштају, развоју индустрије и других параметара , као полазни критеријуми за димензионисање пројекта узет је еквивалент  од 10.500 становника  и просечан дневни протоко отпадних вода од 1.575 м3, односно 18,2литара у секунди уз могућност максималног дотока од 40,1 литар у секунди ,односно 144,4кубика на час.

Почетку радова на изградњи постројења претходиће комплетна реконструкција канализационе мреже на подручју бруске општине дужине око 25 км са око 1.500 корисника .                  

Текст је део пројекта ''Наше реке- чисте реке'' који је у оквиру суфинансирања медијских  садржаја од јавног интереса подржан од стране Општине Брус.

Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

 

               

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE