Image
Аутор: Natalija

СА СЛАВЕ У СРЊЕ

Dec-29-2020  |  Наше_Реке_Чисте_Реке

Thumbnail 1

 

     

 

 

Депонија Срње  постаје регионални центар за управљање отпадом , изграђен по европским еколошким стандардима.Организовано сакупљање отпада  ЈКП ''Расина'' спроводи у 28 од 58 насељених места при чему је  око 3.000 корисника из групе домаћинства и десет пута мање правних лица. На градској  депонији на Слави годишње заврши око 4.000 тона разноврсног комуналног отпада а процене стручњака су да ћеврло брзо бити достигнут максимум, те да је неопходно приступити хитном решењу проблема. Након низа неуспелих  покушаја,  излаз се види у изградњи регионалне  депоније ''Срње''  и у том смислу већ су одржани састанци и потписани уговори са представницима Расинског управног округа , Града Крушевац  и  општина  у окружењу , које такође имају проблема са одлагањем комуналног отпада.

Крајем фебруара 2020.године у Крушевцу је уз  присуство потпредсднице Владе Србије и  министарке  за грађевинарство,саобраћај и инфраструктуру Зоране Михајловић, потписан Споразум за изградњу  регионалне депоније на који су своје потписе ставили градоначелница Крушевца и председници општина Александровац, Брус,Ћићевац и Варварин.

Током године , у августу месецу  стављањем на рани јавни увиид Плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом Срње, отишло се корак даље у стварању услова за решавање великог комуналног проблема и подршке формирању регионалне мреже центара за управљање отпадом.

Како се на  постојећој  депонији која је изграђена 1984.године и  опремљена основном инфраструктуром, поред комуналног одлаже и грађевински, индустријски , медицински и отпад животињског порекла  са подручја од око 85.0000 становника ,Планом је предвиђена  најпре санација постојећег загађења и успостављање интегрисаног безбедног  одрживог и еколошки прихватљивог система управљања отпадом.

Депонија ће бити подељена на више функционалних целина, од којих ће једна бити намењена за објекте управе, радничке зграде и надстрешнице за машине, у другој ће бити нова санитарна депонија на површини од 8,56 хектара, постројење за сортирање отпада, прераду и прикупљање процедних вода, азил за животиње и станица за гориво, док ће се у трећој целини вршити механичко – биолошки третман отпада, а ту ће бити и постројења за компостирање органског отпада.

Посебну специфичну тежину  Споразуму  даје чињеница да је у пројекат укључено више локалних самоуправа нагласила је потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић која је присуствовала потписивању  Споразума у Крушевцу .

 –То значи да ћемо имати здравију и чистију животну средину и зато сам овде да пошаљем поруку и свим осталим локалним самоуправама да је ово питање будућег развоја.Транспортна инфраструктура и енергетска инфраструктура су важне, али подједнако је важна и комунална.У Крушевцу улажемо скоро 30 милиона евра кроз два пројекта комуналне инфраструктуре, а сада је важно што то више није питање Крушевца већ још пет локалних самоуправа.Комунална инфраструктура је један од услова да грађани имају нормалне услове за живот и да остају ту да живе- рекла је министарка Михајловић и додала да Србија у сарадњи снемачком Владом , поред овог, реализује и друге пројекте вредности 250 милиона евра.

Потписивању Споразума за изградњу регионалне депоније  ,почетком године претходило је потписивање  Споразума о заједничком обављању послова управљања комуналним отпадом  града Крушевца са заинтересованим општинама Расинског и Поморавског округа. Регионалним планом се утврђују циљеви развоја дугорочно одрживог система управљања отпадом на нивоу међуопштинског партнерства, као што су повећане оперативне и трошковне ефикасности комуналних предузећа, која обављају услуге сакупљања, транспорта, одлагања и третмана комуналног отпада, јачање професионалних капацитета учесника,повећање броја физичких и привредних лица обухваћених системом сакупљања отпада, развој и унапређење система примарне селекције отпада и санирање постојећих сметлишта,која представљају највећу опасност по животну средину. У циљу ефикасније међусобне сарадње у управљању комуналним отпадом, учесници Споразума ће образовати Међуопштинску радну групу за координирање пословима управљања чврстим отпадом која ће поред осталог координирати израду Регионалног плана, имати саветодавну улогу, оцењивати  ефикасност и разматрати извештаје и предлоге за унапређење рада депоније.

Потписници Споразума ће у року од годину дана од добијања дозволе за одлагање отпада поменутом предузећу, имати обавезу да затворе сва нелегална сметлишта као и несанитарне депоније на којима се ,још увек , отпад одлаже у полуконтролисаним условима.

 

„Регионални центар је пројектован да покрива Расински округ, са око 200.000 становника, за период од најмање 20 година, почев од 2023. до 2045. године, са предвиђеном количином отпада која ће се одлагати за планирани период, од 614.183 м3 до 832.676 м3“, прецизира се у планској документацији.Пројекат изградње супер модерне регионалне депоније у Срњу финансијски попдржава  Немачка развојна банка (KfW) .Реализацијом пројекта вредног 20 милиона евра , Расински округ ће , добити модерну депонију са центром за рециклажу и фабриком био гаса , а Брус коначно решење вишедеценијског еколошког  проблема  депоније на Слави

 

 

Текст је део пројекта ''Наше реке- чисте реке'' који је у оквиру суфинансирања медијских  садржаја од јавног интереса подржан од стране Општине Брус.

Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

 

 

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE