Image
Аутор: Natalija

РАСПИСАНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

May-11-2022  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

 

 

 

Позиви за послодавце, самозапошљавање и јавне радове.

 

Национална служба запошљавања у сарадњи са Општином Брус расписала је три јавна позива за спровођење мера активне политике запошљавања.У складу са Локалним акционим планом запошљавања расписан је јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање теже запошљивих лица, затим за спровођење јавних радова и незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање.

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022.

 

Субвенција се одобрава послодавцима из приватног сектора, исплаћује се једнократно а односи се на младе до 30 година без завршеног средњег образовања, младе у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама, старије од 50 година, Роме, особе са инвалидитетом, радно способне кориснике социјалне помоићи, незапослене на евиденцији НСЗ дуже од годину дана и жртве породичног насиља.

Висина субвенције је одређена степеном развијености локалне самоуправе и износи 250.000 односно 300.000 динара.

Спровођење услова конкурса прати се 12 месеци.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 31.августа.

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

 

Субвенција за самозапошљавање је намењена незапосленим лицима која се воде на евиденцији НСЗ и имају завршену обуку за развој предузетништва.Субвенција се додељује једнократно у износу од 300.000 динара, односно 330.000 за незапослене особе са инвалидитетом.

Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да се регистрованом делатношћу бави најмање 12 месеци.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених лица, при чему се за свако лице подноси појединачно захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 300, односно 330.000 динара.

 

Јавни позив за подношење захтева са бизнис планом отворен је до 9.јуна .

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

 

Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.

Јавни радови се организујуу у трећој и четвртој групи јединица локалних самоуправа и девастираним подручјима , а послодавац може да ангажује радно способне кориснике социјалне помоћи, Роме, лица без завршене средње школе, лица која дуже од 18 месеци чекају посао и особе са инвалидитетом.

На јавном раду се ангажује најмање 5 незапослених лица, а максимална дужина ангажовања је 4 месеца.

Јавни радови се спроводе из области социјалне заштите и хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.

Лицима ангажованим на јавним радовима припада месечна надокнада у висини до нето 22.000 динара, а послодавцу једнократно 1.000 динара по лицу за једномесечне радове,1.500 за радове који трају два месеца и 2.000 по лицу за јавне радове на три и четири месеца.

 

Јавни конкурс је отворен до 20.маја.

 

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE