Image
Аутор: Natalija

ОДРЖАНА 18.СЕДНИЦА СО БРУС

Jun-17-2022  |  Политика

Thumbnail 1

 

     

Усвојен завршни рачун буџета за 2021.годину.

 

 

 

 

 

Првобитно предложен дневни ред, на предлог Одборничке групе СНС проширен је са још три тачке које су се односиле на измене радног времена угоститељских објеката,трговинских и занатских радњи, забавних салона и кладионица, постављање успоривача брзине на градским улицама и давање у закуп пословног простора на градском базену.

По првој тачки, усвојен је завршни рачун буџета  Општине Брус за протеклу годину који је образложила Весна Лазаревић:

''У протеклој години укупно остварени приходи, примања и пренета средства износе 656.391.000 динара.Укупно извршени текући расходи и издаци су 478.274.000 динара а разлика укупних прихода и расхода је 178.117.000 динара, што се преноси у наредну годину , од чега је 130 милиона наменски опредељено за саобраћајну инфраструктуру.Укупно осттварени текући приходи и примања у односу на план за протеклу годину износи 93,72 одсто,'' рекла је између осталог шеф Одсека за финансије и планирање и јавну набавку.

 

Након давања сагласности на Измене и допуне Статута  општине Брус  који ће на овај начин бити усклађен са позитивним законским  прописима, разматран је предлог Одлуке о  изменама и допунама Одлуке о Општинској управи који подразумева реорганизацију одсека и  формирање Одсека за инспекцијске послове и заштиту животне средине ,а после данашњег скупштинског заседања у Општинској управи као посебне организационе јединице образују се Кабинет Председника општине и Интерна ревизија општине Брус,при чему ће у Кабинету Председника ,уместо једног,бити два помоћника - за економски развој и инвестиције и  за туризам,  информисање и протоколарне радње.

 

У наставку седнице усвојен је предлог Одлуке о изради плана развоја општине од 2022-2029. што је образложио координатор Тима за израду плана  Никола Збиљић:'' На основу претходне одлуке План развоја смо требали да усвојимо до 31.12.2021.године. Очигледно је да смо пробили рок, неких 12 месеци.Међутим, хтео бих да нагласим да је Координациони тим на самом завршетку тог посла. Следеће недеље Тим излази са предлогом документа који ће бити дат на јавни увид , биће организоване јавне расправе и јавне трибине,'' рекао је Збиљић и као нови рок за усвајање Плана развоја општине Брус 2022-2029. навео 15.август текуће године.

Поводом Дана општине мајкама са четворо и више деце са пребивалиштем на  територији општине Брус биће исплаћена једнократна помоћ од 20.000 динара, одлучили су одборници који су подржали и предлоге одлука  постављању спомен табле 53.Граничном батаљону Војске СРЈ на ОШ ''Јован Јовановић Змај'', Извештаја ЈКП Брус о степену усклађености планираних и реализованих активности за први квартал текуће године,а потом и давање сагласности на усклађене финансијске планове корисника буџета са извршеним  првим ребалансом буџета за текућу годину.

По  извршеним изменама УО ТОО и школских одбора  Средње школе и ОШ " Први мај" Влајковци,одборник Небојша Јовановић је затражио објашњење о разлозима за разрешење актуелног повереника МЗ Брус 1 и постављање новог ,уз подсећање да је са говорнице СО дато обећање о одржавању избора за Савете месних заједница  заједно са недавно одржаним парламентарним и председничким изборима.

По допуни дневног реда одлучено је да Установа за физичку културу Спортски центар  покрене поступак давања у закуп 130 квадрата  пословног простора на градском базену по почетној цени од 500 динара по метру квадратном за предстојећу купалишту сезону. Дата је сагласност на саобраћајни пројекат  постављања  успоривача брзине на градским улицама, а  угоститељски објекти  убудуће ће радити од 6 .00до 24.00,уочи државних и верских празника до 01.00,током новогодишњих празника до 05.00 , а за дочек Српске нове године,као и током манифестације Дани Преображења  до 3.00 сата наредног дана.У трговинским радњама радно време може да траје од 06 до 24.00, занатске радње биће отворене од07.00 до 20.00 ,суботом од 08.00 до 13.00. Забавни салони радиће од 08.00 до 24.00, а кладионице и други објекти игара на срећу од 08.00 до истека радног времена угоститељских објеката.

 

 

 

 

 

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE