Image
Аутор: Natalija

ЗА АКТИВНО ГРАЂАНСКО ДРУШТВО

Apr-12-2021  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

 

 

Пројекат финансиран од стране  Владе Швајцарске.

НВО “Локална Кућа Развоја Брус” из Бруса у периоду од 01.октобра 2020.године до 30.септембра 2021.године спроводи и реализује пројекат„ЗА АКТИВНО ГРАЂАНСКО ДРУШТВО “, који финансира Влада Швајцарске, а спроводе Грађанске иницијативе у конзорцијуму са швајцарском организацијом Helvetas Swiss Intercooperation.

НВО “Локална Кућа Развоја Брус” je  једна од 30 организација цивилног друштва на територији Републике Србије која је добитница АЦТ – Институционалног гранта, чија је сврха у екстерном смислу укључивање што већег броја грађанa  и организација цивилног друштва у јавни живот и одлучивање на локалном нивоу, а у интерном смислу подизање унутрашњих капацитета наше организације: људских ресурса, логистичких, техничких и финанијских капацитета наше организације.

ЦИЉ пројекта „ЗА АКТИВНО ГРАЂАНСКО ДРУШТВО – АЦТ“: НВО "Локална Кућа Развоја Брус" ће ова ј Институционални грант екстерно искористити за веће повезивање са грађанством, мобилизовање грађанства и директно укључивање и учешће грађанства са територије општине Брус у рад наше организације и кроз реализацију наших пројеката у јавни живот и одлучивање на локалном нивоу, а интерно  овај институционални грант треба искористити за развој стратешког плана рада  НВО"Локална Кућа Развоја Брус" у наредном двогодишњем периоду током 2021./2022.године.

Циљна група пројекта „ЗА АКТИВНО ГРАЂАНСКО ДРУШТВО '' су сви грађани, доносиоци одлука, стручна јавност, Институције, организације цивилног друштва, бизнис сектор, медији, са територије општине Брус.

Пројектом су , уз ангажовање стручних сарадника,  предвиђене   стручне радионице  из следећих области: стратешко планирање, јавно заговарање, израда и имплементација  локалних  стратешких  докумената, израда и имплементација  Локалних  Акционих  Планова, финансијско управљање рада  удружења, одрживост организација грађанског друштва, управљање пројектним циклусом и социјално предузетништво.

 

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE